Visas Tisdagen den 18 Juli 19:00

Visas Tisdag 1 Augusti 19:00

Historia

I Ellös byggdes 1927 ett Folkets hus av en hemvändande Amerikafarare, Anders Hellman.

Det stod på den plats där nu Västra Orust Elförening håller till. 1936 bildades Ellös Byggnadsförening upa. Föreningen köpte Anders Hellmans fastighet. Man hade där pingis, boxning, film, fester och dans. Under somrarna dansades det på Ellös dansbana som Ellös IK (Morlanda GoIF:s föregångare) byggt. År 1944 började planeringen för ett nytt Folkets Hus och inköp av fastigheten där det skulle uppföras.

Man byggde ihop det nya med en befintlig byggnad (Westmans) som renoverades och byggdes om. I det nya Ellös Folkets Hus fanns vaktmästarbostad, bibliotek, studierum och sammanträdes lokal. I detta nybyggda fanns nu stora resurser. Lokal med scen, loger, plats för dekor, kiosk och maskinrum med filmprojektorer. Nu fanns möjlighet för scenföreställningar, dans, bio, bridge, bordtennis, basarer, julgransplundringar, kalas, politiska möten, kommunfullmäktigemöten och lärarverksamhet. 1953 invigdes Ellös Nya Folkets Hus.

Den tidigare offensiva satsningen lyckades och föreningen byggde nu (1963) en utescen och tak över dansbanan samt cafeterian.

Nu var parkens storhetstid med dans varje lördag året runt och ibland mitt-i-veckan danser sommartid. Det var år då över 70 000 besökare kom till Ellösparken. Under slutet av 1970 talet gick det utför och 1979 gick Ellös byggnadsförening upa i graven och Orust kommun löste de borgenslån som förfallit mot övertag av markområden i närområdet.

Nu bildas en ny byggnadsförening (ideell) som fick namnet Västra Orusts byggnadsförening. Den har en bredare sammansättning med de flesta partier och föreningslivet. Tex. Röda korset,PRO,Morlanda Scotkår, LRF, 4H, Morlanda GOIF m.fl.

Kräftgången fortsatte emmellertid. Underhållet var eftersatt och diverse "brandkårsutryckningar" krävdes då det uppdagades läckande rör mm, något som har fortsatt och fortsätter än idag. Bland annat rasade dansbanebågarna en snövinter runt 2006-07 och stiftelsen " Navigare necesse est" byggde skolbyggnaden för sin gymniasiebyggnad. Skolan hyrde även flera olika lokaler i inomhus. Några turer senare avvecklades skolan efter några år och står i dagläget tom och `övergiven`. Likaleds är förhållande med "Häradshövdingehuset/Stenåldermuséet" - ingen verksamhet och ingen tillsyn. Styrelser kom och gick under några år men arbetet med det gamla huset var övermäktigt, trots att några medlemmar i Morlanda PRO målade inomhus i stora delar av de publika lokalerna.

Under åren 2014-15 var botten nära och med en medlemskår på 11 medlemmar tvangs man göra en namn-och stadgeändring 31 mars 2015.

Ideella föreningen EllösParken

blev det nya namnet Stadgeändringen gav föreningen möjlighet att välkomna fler kategorier av medlemmar förutom ideella föreningar: privatpersoner, och juridiska personer och har i dagsläget över 30 st medlemmar men vi har plats för många nya.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.