Länkmeny
Visas 7 Februari 19:00

Visas 14 Februari OBS 14:00

Styrelsen och valda representanter

Ordförande: Åke Knutsson

Vice ordförande: Els-Marie Ragnar

Kassör: Maria Kerttu

Sekreterare: Ingrid Nyström


Ledamöter:

Anders Tenghede

Dan Wikström

Kerstin Gadde


Suppleanter:

Martin Reteike

Daniel Sundh

Emma Kajbic


Revisorer:

Ingrid Carlund

Agneta Brättemark

Revisorssuppleant:

Roger Dahllöf


Valberedning:

Mikael Relfsson

Rickard Wirdesson

Linus Orvarsson


Sammankallande:

Rickard Wirdesson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.