Visas 3 Oktober 19:00

Visas 17 Oktober 19:00

Visas 29 Oktober 14:00. Familjefilm

Tisdag 31 Oktober

Styrelsen och valda representanter

Ordförande: Glenn Magnusson

Vice ordförande: Els-Marie Ragnar

Kassör: Maria Kerttu

Sekreterare: Ingrid Nyström


Ledamöter:

Anders Tenghede

Birgitta Ahlberg

Martin Reteike

Åke Knutsson


Suppleanter:

Klas Pallvik

Emma Jakobsson


Revisorer:

Ingrid Carlund

Revisorssuppleant:

Roger Dahllöf


Valberedning:

Mikael Relfsson

Rolf Sörvik

vakans väljs på extra stämman hösten 2023


Sammankallande:

Mikael Relfsson

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.