Visas Tisdagen den 23 April OBS! klockan 14:00

Visionen

EllösParken - Orust naturliga mötesplats

EllösParken är en samlingslokal med tillhörande parkområde som ligger centralt placerad i samhället Ellös på västra Orust. Orust är en kommun med drygt 15 000 innevånare som på på sommaren ökar betydligt, och som idag saknar en modern funktionell samlingslokalk för större arrangemang.

Vår satsning syftar till att ge följande effekter:

Parken ska åter bli en plats för barn, ungdomar där de kan mötas, skapa sin egen fritid och förankra, minnen av parken och sin hembygd. Vi riktar oss även till barnfamiljer, medelårders och äldre. Parken och det nya dansbaneområdet får en ny ljussättning som både förskönar och skapar trygghet. Vi bygger bort funktionshindren från början. Nu är nya dansbanan, inomhuslokalerna och två toaletter tillgängliga för våra besökare med funktionsnedsättning.

EllösParken ska främja mångfald och tillgänglighet för alla åldrar.

Bredband och digitalisering av stora salen kan man visa Folkets Hus & Parkers utbud "Live på Bio" med allt från opera till konserter och sportevenemang.

Anläggningen kan användas för möten och konferenser inom vitt skilda områden.

EllösParken är en tillgång och resurs för det lokala näringslivet.

Kultur skapar inga gränser, den bryter gränser . . .

Mål och versamheter som ska utvecklas

Styrelsen vill utveckla verksamheten med dessa mål:

Att från och med hösten 2019 kunna se bio och ta del av större arrangemang som konserter, konstvandringar på världsmuséer och idrottsevenemang.

Lägerverksamhet som kan tillvara vårt havsnära läge och tillsammans med föreningar inom både idrotts-, rehab, och kulturverksamhet. Bland annat har cafeterians kök moderniserats under 2018.

Att göra EllösParken mer attraktiv för uthyrning i alla former. Utedansbanan är färdigställd och invigd under sommaren 2018.

Husbilsparkeringen med platser för besökande till närområdet i allmänhet och EllösParken i synnerhet är färdigställda och väntar att få sina första besökare under våren 2019.

Detta är några av grundstenarna för att utveckla EllösParken till den moderna och naturliga mötesplatsen på Orust för barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna och nyanlända - ja alla som vill utveckla det kustnära boendet och låta skärgården och landsbygden leva året runt.

Önskan:

Kan Du eller Ditt företag, organisation eller förening bidra till EllösParkens utveckling i framtiden?

Vi behöver alla krafter vi kan få i och inför framtiden. Om det är kontorsarbete, husunderhåll eller reklam inför evenemang. Ställa ordning lokaler, försäljning vid evenemang osv. EllösParkens behov och önskningar är stora och skiftande.

Det finns olika sätt att stödja vår verksamhet:

Medlemskap: Öppet för föreningsr, skilda och juridiska personer. För information ta kontakt med Åke Knutsson - 0709-50 55 96 - ake.j.knutsson@gmail.com - fr o m 201906 även info@ellösparken.se.

Club EllösParken: Ett stödjande "medlemskap" (50kr/år) för alla privatpersoner som tycker EllösParken fyller en viktig roll eller kanske genom egna minnen vill stödja vår väg i framtiden. Bankgiro: 5730-3927. Viktigt att ange både inbetalare och e-postadress.

En person kan inte göra allt men många kan göra något . . .

Det är ju så, att glädje skapar lust som kanske lägger grunden för ett engagemang och inbjuder till delaktighet, vilket medför inflytande och kanske bidrar till insikt och möjliggör handling som skapar nya erfarenheter som leder till utveckling - detta är vår vision om den positiva spiralen som mötesplatser skapar där människor växer genom upplevelser, insikt och delaktighet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.